Swaine Solicitors LLP are delighted to participate in the Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh bilingual competition.  We use Irish on a regular basis in our office when dealing with clients and conduct many of their cases through the medium of Irish.

The list of finalists will be announced on 24th April 2018 and we hope to be on that list!

Tá ríméad ar Swaine Solicitors LLP go mbeidh siad ag glacadh páirte i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh – Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe. Baineann muid úsáid as an nGaeilge ar bhonn rialta inár n-oifig agus muid ag plé le cliaint agus tugann muid faoi roinnt mhaith dár gcásanna trí Ghaeilge. Fógrófar an Gearrliosta ar an 24 Aibreán 2018 agus tá súil againn a bheith ar an liosta sin!